Grupa genetyki konserwatorskiej

 

Kierownik

dr hab. inż. Robert W. Mysłajek

Członek Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk

Redaktor Frontiers in Ecology and Evolution


 Zespół

Magistranci

 • inż. Iga Kwiatkowska
 • inż. Magdalena Przymusińska
 • inż. Kinga M. Stępniak

Licencjanci

 • Marcin Piotrkowicz
 • Aleksander Wymazał

 Współpracownicy

 • dr hab. Sabina Pierużek-Nowak - Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"
 • dr Maciej Szewczyk - Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Natalia Niedźwiecka
 • mgr Michał Figura - Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"

 Współpraca międzynarodowa

 • Central European Wolf Consortium - konsorcjum łączące instytucje z Polski, Niemiec, Holandii i Danii zajmujące się badaniami nad strukturą genetyczną wilków w Europie Środkowej.
 • Bat1K - konsorcjum badawcze mające na celu zsekwencjonowanie genomów wszystkich gatunków nietoperzy.

Tematyka badań

Grupa specjalizuje się w wykorzystaniu analiz DNA do rozwiązania problemów badawczych z zakresu genetyki konserwatorskiej i filogenetyki zwierząt. Zajmujemy się głównie badaniami różnorodności genetycznej organizmów i jej wpływem na przystosowanie zwierząt i roślin do zmian środowiska. Wyniki naszych prac mają w dużej części charakter aplikacyjny. Dzięki nim tworzone są zalecenia służące ochronie ginących i rzadkich gatunków, czy też zarządzania siecią obszarów chronionych.

Działalność grupy zainicjowali prof. dr hab. Piotr Węgleński i dr hab. Anna Stanković. Pod ich kierunkiem powstało szereg prac poświęconych m.in. genetycznym podstawom restytucji ryb, różnorodności genetycznej roślin morskich, czy też filogenetyki kopalnych ssaków. Od 2015 r. grupą kieruje dr inż. Robert Mysłajek. Obecnie nasze badania skupiają się na genetyce ssaków drapieżnych, w szczególności wilka.


 Granty

 • Tytuł: Wpływ osobniczej selekcji siedlisk podczas kolonizacji nowych obszarów na strukturę genetyczną populacji. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, konkurs FUGA 3. Kwota: 592 300 zł. Okres: 2014-2017. Kierownik: dr inż. Robert W. Mysłajek. Opieka naukowa: prof. dr hab. Paweł Golik.

 • Tytuł: Jak drapieżniki odgryzają się patogenom? – polimorfizm genów odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną u wilków Canis lupus. Finansowanie: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, projekt SKILLS, konkurs INTER. Kwota: 100 000 zł. Okres: 2015-2016. Kierownik: dr inż. Robert W. Mysłajek. Współpraca: dr Agnieszka Kloch, dr Magdalena Podkowik.


Wybrane publikacje

 • Szewczyk M., Nowak S., Niedźwiecka N., Hulva P., Špinkytė-Bačkaitienė R., Demjanovičová K., Černá Bolfíková B., Antal V., Fenchuk V., Figura M., Tomczak P., Stachyra P., Stępniak K.M., Zwijacz-Kozica T., Mysłajek R.W. 2019. Dynamic range expansion leads to establishment of a new, genetically distinct wolf population in Central Europe. Scientific Reports 9, 19003: 1-16.

 • Mysłajek R.W., Tomczak P., Tołkacz K., Tracz M., Tracz M., Nowak S. 2019. The best snacks for kids: the importance of beavers Castor fiber in the diet of wolf Canis lupus pups in north-western Poland. Ethology, Ecology & Evolution 31: 506-513.

 • Donfrancesco V., Ciucci P., Salvatori V., Benson D., Andersen L.W., Bassi E., Blanco J.C., Boitani L., Caniglia R., Canu A., Capitani C., Chapron G., Czarnomska S.D., Fabbri E., Galaverni M., Galov A., Gimenez O., Godinho R., Greco C., Hindrikson M., Huber D., Hulva P., Jedrzejewski W., Kusak J., Linnell J.D.C., Llaneza L., López-Bao J.V., Männil P., Marucco F., Mattioli L., Milanesi P., Milleret C., Mysłajek R.W., Ordiz A., Palacios V., Pedersen H.C., Pertoldi C., Pilot M., Randi E., Rodríguez A., Saarma U., Sand H., Scandura M., Stronen A.V., Tsingarska E., Mukherjee N. 2019. Unravelling the scientific debate on how to address wolf-dog hybridization in Europe. Frontiers in Ecology and Evolution 7: 175.

 • Mysłajek R., Kwiatkowska I., Diserens T.A., Haidt A., Nowak S. 2019. Occurrence of the Eurasian lynx in western Poland after two decades of strict protection. Cat News 69: 12–14.

 • Mysłajek R.W., Tracz M., Tracz M., Tomczak P., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Nowak S. 2018. Spatial organization in wolves Canis lupus recolonizing north-west Poland: large territories at low population density. Mammalian Biology 92: 37-44.

 • Hulva P., Černá Bolfíková B., Woznicová V., Jindřichová M., Benešová M., Mysłajek R.W., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Figura M., Hájková A., Sándor A.D., Zyka V., Romportl D., Kutal M., Finďo S., Antal V. 2018. Wolves at the crossroad: fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. Diversity and Distributions 24: 179-192.

 • Diserens T.A., Borowik T., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Mysłajek R.W. 2017. Deficiencies in Natura 2000 for protecting recovering large carnivores: A spotlight on the wolf Canis lupus in Poland. PLoS ONE 12(9): e0184144.

 • Nowak S., Mysłajek R.W., Szewczyk M., Tomczak P., Borowik T., Jędrzejewska B. 2017. Sedentary but not dispersing wolves Canis lupus recolonizing western Poland (2001–2016) conform to the predictions of a habitat suitability model. Diversity and Distributions 23: 1353–1364.

 • Doan K., Zachos F.E., Wilkens B., Vigne J.-D., Piotrowska N., Stanković A., Jędrzejewska B., Stefaniak K., Niedziałkowska M. 2017. Phylogeography of the Tyrrhenian red deer (Cervus elaphus corsicanus) resolved using ancient DNA of radiocarbon-dated subfossils. Scientific Reports 7: 2331.

 • Nowak S., Mysłajek R.W. 2016. Wolf recovery and population dynamics in Western Poland, 2001-2012. Mammal Research 61: 83-98.

 • Groot de G.A., Nowak C., Skrbinsek T., Andersen L.W., Aspi J., Fumagali L., Godinho R., Harms V., Jansman H.A.H., Liberg O., Marucco F., Mysłajek R.W., Nowak S., Pilot M., Randi E., Reinhardt I., Śmietana W., Szewczyk M., Taberlet P., Vilá C., Muñoz-Fuentes V. 2016. Decades of population genetic research call for harmonization of molecular markers: the grey wolf, Canis lupus, as a case study. Mammal Review 46: 44-59.

 • Mysłajek R.W., Nowak S. 2015. Not an easy road to success: the history of exploitation and restoration of the wolf population in Poland after World War Two. In: Masius M., Sprenger J. (Eds.). Fairytaile in question: Historical interactions between humans and wolves. White Horse Press, Cambridge: 247-258.

 • Reinhardt I., Kluth G., Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Standards for the monitoring of the Central European wolf population in Germany and Poland. BfN-Skripten 398. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

 • Chapron G., Kaczensky P., Linnell J.D.C., von Arx M., Huber D., Andrén H., López-Bao J.V., Adamec M., Álvares F., Anders O., Balčiauskas L., Balys V., Bedő P., Bego F., Blanco J.C., Breitenmoser U., Brøseth H., Bufka L., Bunikyte R., Ciucci P., Dutsov A., Engleder T., Fuxjäger C., Groff C., Holmala K., Hoxha B., Iliopoulos Y., Ionescu O., Jeremić J., Jerina K., Kluth G., Knauer F., Kojola I., Kos I., Krofel M., Kubala J., Kunovac S., Kusak J., Kutal M., Liberg O., Majić A., Männil P., Manz R., Marboutin E., Marucco F., Melovski D., Mersini K., Mertzanis Y., Mysłajek R.W., Nowak S., Odden J., Ozolins J., Palomero G., Paunović M., Persson J., Potočnik H., Quenette P.-Y., Rauer G., Reinhardt I., Rigg R., Ryser A., Salvatori V., Skrbinšek T., Stojanov A., Swenson J.E., Szemethy L., Trajçe A., Tsingarska-Sedefcheva E., Váňa M., Veeroja R., Wabakken P., Wölfl M., Wölfl S., Zimmermann F., Zlatanova D., Boitani L. 2014. Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346: 1517–1519.

 • Gonciarz M., Wiktor J., Tatarek A., Węgleński P., Stanković A. 2014. Genetic characteristics of three Baltic Zostera marina populations. Oceanologia 56: 549-564.

 • Popovic D., Panagiotopoulou H., Baca M., Stefaniak K., Mackiewicz P., Makowiecki D., King TL., Gruchota J., Weglenski P., Stankovic A. 2014. The history of sturgeon in the Baltic Sea. Journal of Biogeography 41: 1590-1602.

 • Panagiotopoulou H., Baca M., Popovic D., Weglenski P., Stankovic A. 2014. A PCRRFLP based test for distinguishing European and Atlantic sturgeons. Journal of Applied Ichthyology 30: 14-17.

 • Baca M., Mackiewicz P., Stankovic A., Popovic D., Stefaniak K., Czarnogórska K., Nadachowski A., Gąsiorowski M., Hercman H., Weglenski P., 2013. Ancient DNA and dating of cave bear remains from Niedzwiedzia Cave suggest early appearance of Ursus ingressus in Sudetes. Quaternary International 339-340: 217-223.

 • Popivic D., Panagiotopoulou H., Kleszcz M., Baca M., Rutkowski R., Heese T., Weglenski P., Stankovic A. 2013. Restitution of vimba (Vimba vimba, Cyprinidae) in Poland: genetic variability of existing and restored populations. Ichthyological Research 60: 149-158.

 • Baca M., Stankovic A., Stefaniak K., Marciszak A., Hofreiter M., Nadachowski A., Weglenski P, Mackiewicz P. 2012. Genetic analysis of cave bear specimens from Niedźwiedzia Cave, Sudetes, Poland. Palaeontologia Electronica 15(2): 21A, 1-16.

 • Stankovic A., Doan K., Baca M., Mackiewicz P., Gromadka R., Socha P., Ridush B., Weglenski P., Nadachowski A., Stefaniak K. 2011. First ancient DNA sequences of the Late Pleistocene red deer (Cervus elaphus) from the Crimea, Ukraine. Quaternary International 245: 262-267.

Zrealizowane prace dyplomowe

Habilitacje

 • Mysłajek R.W. 2019. Czynniki wpływające na ochronę dużych ssaków drapieżnych w środowiskach zdominowanych przez człowieka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Stanković A. 2015. Zastosowanie analiz antycznego DNA w filogenetyce i genetyce konserwatorskiej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace doktorskie

 • Płecha M. 2016. Genetyczne podstawy restytucji populacji szczupaka, sandacza i zostery morskiej w Zatoce Puckiej. Praca doktorska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorzy: Piotr Węgleński, Anna Stanković.
 • Baca M. 2015. Wpływ zmian klimatycznych w późnym plejstocenie na dynamikę populacji leminga obrożnego (Dicrostonyx gulielmi). Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorzy: Piotr Węgleński, Anna Stanković.
 • Popović D. 2009. Polimorfizm genetyczny populacji czterech gatunków ryb anadromicznych w związku z ich restytucją w wodach Polski. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.

Prace magisterskie

 • Bąk M. 2019. Wartość dowodowa analizy DNA w badaniach identyfikacyjnych dzikich zwierząt - wil Canis lupus jako studium przypadku. Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Diserens T. 2017. Deficiencies in Natura 2000 for protection of the wolf Canis lupus in Poland. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Kłodawska M. 2016. Variability of the major histocompatibility complex class II genes in the Polish population of the gray wolf Canis lupus. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Klimczewska K. 2014. Analiza genetyczna szczątków kopalnych suhaka (Saiga tatarica) z Krymu. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Tuczapski P. 2014. Analiza wpływu czasu na ilość zachowanego antycznego DNA z użyciem ilościowego PCR w czasie rzeczywistym. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Jankowska E. 2014. Analiza haplotypów mtDNA kopalnych koniowatych (Equus sp.) z Europy Wschodniej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Napiórkowska M. 2013. Charakterystyka biochemiczna i molekularna białka błonowego-syntazy hialuronianowej. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Zalewska K. 2013. Analiza genetyczna wybranych populacji łososia (Salmo salar L.) z zastosowaniem zestawu loci mikrosatelitarnych - neutralnych i pod selekcją. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Szpak M. 2013. Detekcja i kontrola jakości wariantów liczby kopii (CNVs) przy użyciu mikromacierzy. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Ciepielska M. 2013. Analiza zmienności genetycznej lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.) w Polsce. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Czarnogórska K. 2012. Analiza genetyczna niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus) z Jaskini Niedżwiedziej w Kletnie. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Wasilewska A. 2012. Analiza genetyczna antycznych reniferów (Rangifer tarandus). Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Doan K. 2011. Analiza genetyczna plejstoceńskich jeleni szlachetnych (Cervus elaphus) z Krymu. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Pająk K. 2010. Charakterystyka genetyczna populacji Tiwanaku. Opracowanie panelu SNP umożliwiającego określanie haplogrup mitochondrialnych występujących w prekolumbijskich populacjach Ameryki Południowej. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Płecha M. 2010. Wstępna mapa sprzężeń jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) utworzona przy pomocy markerów AFLP i loci mikrosatelitarnych w kontekście planów prowadzenia innowacyjnej gospodarki rybnej. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Molak M. 2009. Badania genetyczne populacji Indian andyjskich z okresu prekolumbijskiego. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.
 • Rzepkowska M. 2009. Analiza genetyczna populacji łososia (Salmo salar L.) w związku z programem restytucji tego gatunku w Polsce. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.
 • Tkalińska E. 2007. Analiza mikrobiologiczna i filogenetyczna bakterii pochodzących ze środowisk polarnych oraz próba klonowania genu kodującego chitynazę. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.
 • Baca M. 2007. Genomapa Andów: prekolumbijska populacja z rejonu Arequipy. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.
 • Panagiotopoulou H. 2007. Analiza polimorfizmu genetycznego jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) w kontekście planowanej restytucji tego gatunku w Polsce. Praca magisterska. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.

Prace licencjackie i inżynierskie

 • Karolewska M. 2019. Środowiskowe i społeczne uwarunkowania rozwoju populacji szakala złocistego (Canis  aureus L.) w Polsce. Praca inżynierska. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Przymusińska M. 2019. Rehabilitacja dużych ssaków drapieżnych w Polsce. Praca inżynierska. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Janowska I. 2018. Zastosowanie technik molekularnych do identyfikacji drapieżników wyrządzających szkody wśród zwierząt hodowlanych. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Kwiatkowska I. 2018. Ryś Lynx lynx w zachodniej Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju populacji. Praca inżynierska. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Stępniak K. 2018. Znakowanie zapachem u wilków Canis lupus zamieszkujących gospodarcze lasy północno-wschodniej Polski. Praca inżynierska. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Porębna K. 2017. Zastosowania metod genetyki molekularnej do oceny liczebności wilka Canis lupus. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Słonawska Z. 2017. Zastosowaniu technik molekularnych w analizach kryminalistycznych z zakresu ochrony przyrody. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Robert W. Mysłajek.
 • Hałakuc P. 2014. Analiza struktury genetycznej populacji nocka wąsatka Myotis mystacinus z Karpat Zachodnich. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Kaczmarczyk P. 2014. Opracowanie zestawu loci mikrosatelitarnych (msDNA),służącego do analuz genetycznych populacji certa (Vimba vimba). Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Klimczewska K. 2012. Analiza fragmentacji DNA szczątków kopalnych plejstoceńskich jeleni szlachetnych (Cervus elaphus). Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Napiórkowska M. 2011. Analiza genetyczna plejstoceńskich żubrów pierwotnych i żubrów europejskich z Krymu. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Jankowska E. 2011. Analiza antycznego mtDNA osła Eguus hydruntinus z Krymu na Ukrainie. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Tuczapski E. 2011. Analiza antycznego mtDNA sarny (Capreolus capreolus) z Krymu, Ukraina. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Ernewst M. 2011. Opracowanie zestawu loci mikrosatelitarnych w celu wykonania analiz genetycznych populacji sandacza (Sander lucioperca) z Zatoki Puckiej. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Iwaszkiewicz E. 2011. Opracowanie zestawu loci mikrosatelitarnych (msDNA)służącego do analiz genetycznych populacji dorsza bałtyckiego (Gadus morhua callarias). Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Szpak M. 2011. Analiza genetyczna rosomaków (Gulo gulo) polskiego plejstocenu. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Skolimowska D. 2010. Wykorzystanie allelu prywatnego w locus D9S1120 w badaniach nad prekolumbijskimi populacjami z Andów Środkowych. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Zalewska K. 2010. Opracowanie zestawu loci mikrosatelitarnych do analiz genetycznych jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus). Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Doan K. 2009. Optymalizacja multipleks PCR ze skróconymi amplikonami w celu uzyskania profili mikrosatelitarnych chromosomu Y ze wspólczesnych i antycznych próbek. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Anna Stanković.
 • Paruk K. 2010. Polimorfizm genetyczny antycznych i współczesnych populacji jesiotrów A. oxyrinchus i A. sturio. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.
 • Czarnogórska K. 2009. Restytucja jesiotra w Polsce: Analiza polimorfizmu genetycznego trzech partii sprowadzonego z Kanady narybku jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus). Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.
 • Andrzejewski K. 2008. Wpływ naturalnego promieniowania na mtDNA krewetki Hymenodora frontalis. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.
 • Pająk K. 2008. Chromosom Y w badaniach populacyjnych. Identyfikacja Y-haplogrup w Prekolumbijskich populacjach z rejonu Arequipy. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Praca licencjacka. Promotor: Piotr Węgleński.
 • Purchla-Szepioła S. 2007. Próba amplifikacji i analizy DNA z materiałów kostnych z Novae. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.
 • Molak M. 2007. Izolacja i amplifikacja DNA z mumii peruwiańskiej z okresu prekolumbijskiego. Praca licencjacka. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Piotr Węgleński.

Dydaktyka

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne z zastosowań metod molekularnych w biologii konserwatorskiej, badaniach populacyjnych oraz kryminalistyce dla studentów biotechnologii, biologii i ochrony środowiska z Wydziału Biologii UW oraz z zakresu podstaw genetyki ogólnej i behawioralnej dla studentów antropozoologii na Wydziale "Artes Liberales" UW.


Nagrody za działalność naukową i popularyzację nauki

 • 2017: Robert Mysłajek i Maciej Szewczyk - nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe.
 • 2015: Robert Mysłajek - II miejsce w konkursie popularyzatorskim INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 • 2015: Maciej Szewczyk - nagroda za najlepszy referat podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Teriologicznej.

 • 2015: Robert Mysłajek - nagroda główna w kategorii „Prace naukowo-badawcze” w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielony Czek 2015”. Nagrodę przyznano za „wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego”.

 • 2014: Robert Mysłajek - nagroda główna w kategorii Popularyzator Indywidualny – Naukowiec w konkursie "Popularyzator Nauki 2014" organizowanym przez serwis PAP „Nauka w Polsce” we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.