Strona przedmiotu w USOS.


Materiały do ściągnięcia:

Prezentacje z wykładów

1. Różnorodność genetyczna człowieka 1 - genomy i dziedziczenie wieloczynnikowe.

2. Różnorodność genetyczna człowieka 2 - genomy, ewolucja i historia człowieka.

Prezentacje z ćwiczeń 

Prezentacja z ćwiczeń: Mapowanie genów człowieka (PL): Genetyka człowieka mapowanie I PL.pdf

Prezentacja z ćwiczeń: Analiza asocjacji: Asocjacje_cwicz.pdf

Prezentacja z ćwiczeń: Analiza genomu człowieka: Analiza genomu ćwiczenia.pdf

Skrypty

Skrypt z ćwiczeń: Formaty danych w analizie genetycznej człowieka i analiza sprzężeń

Skrypt z ćwiczeń: Analiza asocjacji

Skrypt z ćwiczeń: Analiza genomu człowieka cz. 1

Skrypt z ćwiczeń: Analiza genomu człowieka cz. 2 (wielogenowe czynniki ryzyka) 

Skrypt z ćwiczeń: Analiza populacji człowieka  

Wyniki analizy ADMIXTURE populacji ludzkich na podstawie całogenomowych macierzy SNP (dane dostępne tu) (Lazaridis, I., et al., 2014, Nature 513, 409–413) dla K=10, wykres z programu PopHelperPophelperStructure_v1.0.10_Barplot.pdf