Ewolucja Biologiczna

Zajęcia przeznaczone są dla studentów Kolegium Artes Liberales, MISH i kierunków humanistycznych oraz społecznych, którzy chcą poszerzyć wiedzę o naukach przyrodniczych.

Zaliczenie

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie prostego egzaminu pisemnego oraz eseju końcowego.

Wyniki testu 2017/18:

maksymalnie 18 p.

indeks   pkt.
382259 12
234802 -
384557 11,5
306720 -
394779 12,5
393721 17,5
344943 -
372953 17
363186 15
393737 -
393680 17
389374 16
383399 16
381968 18
374128 10 - nie ma w protokole USOS

 

Esej zaliczeniowy powinien dotyczyć zagadnień z pogranicza ewolucjonizmu biologicznego i zagadnień społeczno - humanistycznych. Przykładowe tematy to:
- wizje ewolucji biologicznej w kulturze, sztuce, literaturze itp
- czy nauczanie o teorii ewolucji rzeczywiście jest zagrożeniem dla moralności? 

Plan wykładów

Wykład 1: Podstawy teorii ewolucji 1
wyklad1_CAL17.pdf

Wykład 2: Podstawy biologii - struktura, metabolizm, informacja 1
wyklad2_CAL17.pdf

Wykład 3: Podstawy biologii II. Podstawy teorii ewolucji - wspólne pochodzenie, hierarchia podobieństw i drzewa ewolucyjne. 
wyklad3_CAL17.pdf

Wykład 4: Ślady wspólnego pochodzenia. Skamieniałości, cechy szczątkowe. 
wyklad4_CAL17.pdf 

Wykład 5: Ślady wspólnego pochodzenia 2: pseudogeny i filogeografia. Dobor naturalny.
wyklad5_CAL17.pdf 

Wykład 6. Dobór naturalny. Dobór płciowy.
wyklad6_CAL17.pdf 

Wykład 7. Dobór krewniaczy. Poziomy doboru, hipoteza samolubnego genu. Tempo doboru.
wyklad7_CAL17.pdf 

Wykład 8. Dryf genetyczny i jego wpływ na ewolucję populacji. 
wyklad8_CAL17.pdf 

Wykład 9. Pojęcie gatunku i losy gatunków. Specjacja i ekstynkcja. 
wyklad9_CAL17.pdf 

Wykład 10. Podstawy ewolucji molekularnej - ewolucja genów i genomów.
wyklad10_CAL17.pdf 

Wykład 11. Powstanie życia i dzieje informacji genetycznej, oraz bardzo krótka historia życia na Ziemi.
wyklad11_CAL17.pdf 

Wykład 12. Ewolucja człowieka - ślady w ziemi i ślady w genach I.
wyklad12_CAL17.pdf 

Wykład 13. Ewolucja człowieka - ślady w ziemi i ślady w genach II.
wyklad13_CAL17.pdf 

Wykład 14. Ewolucja człowieka - biologia i kultura.
wyklad14_CAL17.pdf 

Lektury

Richard Dawkins „Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji”, CiS, 2010

Jerry A. Coyne „Ewolucja jest faktem”, Prószyński Media, 2009

Neil Shubin "Nasza wewnętrzna menażeria", Prószyński Media, 2009

 

Materiały dodatkowe:

Program do symulacji genetyki populacji (wykład 7-8).

Dla zaintersowanych:
Dyskusja n.t. granic adaptacjonizmu, panglosjanizmu i "spandreli" (wykład 6 i 7):

Oryginalny artykuł:
SJ Gould & RC Lewontin (1979). The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm:  a critique of the adaptationist program. Proc. Roy. Soc. London B 205:581-598.

M. Pigliucci & J. Kaplan (2000). The fall and rise of Dr Pangloss: adaptationism and the Spandrels paper 20 years later.  Tree 15(2):66-68

J. Fox (2011): Why “The Spandrels of San Marco” isn’t a good paper. Oikos blog.

C. Nedin (2008): The Spandrels of San Marco and the Anomalocaris Paradigm. Ediacaran blog.

Susumu Ohno o genach i muzyce:

Ohno S, Ohno M. 1986. The all pervasive principle of repetitious recurrence governs not only coding sequence construction but also human endeavor in musical composition Immunogenetics 24:71-78

Ohno S. 1987. Repetition as the essence of life on this earth: music and genes. Haematol. Blood Transfus. 31:511-518