Prof. dr hab. Ewa Bartnik
ebartnik@ibb.waw.pl

1. Przebieg pracy naukowej:

nazwa szkoły wyższej (wydział lub instytut), specjalność, data uzyskania tytułu lub stopnia naukowego

1971 - magister (biochemia) Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
1975 - doktor (genetyka) Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
1984 - doktor habilitowany (biologia molekularna) Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
1993 - profesor Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

2. Miejsce zatrudnienia i stanowisko

a) podstawowe Zakład Genetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski - profesor zwyczajny
b) dodatkowe Instytut Biochemii i Biofizyki PAN - profesor , 1/3 etatu

3. Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze

numery projektów, nazwa zadania, miejsce realizacji, źródła finansowania, charakter swojego udziału przy realizacji projektu, planowany termin zakończenia projektu

a. zlecone i finansowane przez Komitet Badań Naukowych b. pozostałe

4. Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą

kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu

1976-1977 - Massachusetts Institute of Technology, USA, stypendium po doktoracie, 13 miesięcy
1978 - Tromso - Uniwersytet - staż 2 tygodnie
1979 - Francja, Instytut Pasteura, 1 tydzień - staż
1982 - Szwajcaria, Biocentrum Uniwersytetu w Bazylei, Stypendium FEBS, 2 miesiące
1986-1988 - RFN, Uniwersytet w Kolonii, stypendium Fundacji Humboldta, staż po habilitacji 2 lata

5. Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych

rodzaj wyróżnienia, miejsce i data