Instytut Genetyki i Biotechnologii

Laboratorium Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW jest jednostką badawczą o długoletniej tradycji. Zakład Genetyki powstał w 1957 roku jako część Instytutu Botaniki, a na początku 2006 roku przekształcił się w Instytut Genetyki i Biotechnologii. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem, w którym na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rozpoczęto klonowane genów w Polsce. Możemy pochwalić się jedną z pierwszych w Polsce publikacji w "Nature" w 1974 roku.

W laboratorium, położonym w budynku dzielonym z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN dysponujemy pełnym wyposażeniem do standardowych technik biologii molekularnej. Część wyposażenia dzielimy z IBB PAN.

Nasze badania koncentrują się na takich tematach, jak regulacja ekspresji genów w różnych organizmach, obróbka mitochondrialnego RNA u drożdży i człowieka, zastosowania genetyki w badaniach populacyjnych i archeologicznych i choroby mitochondrialne człowieka. 

Pracownicy i doktoranci Instytutu prowadzą szereg zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii UW, a także gościnnie na innych wydziałach.

Przy Instytucie działa Koło Naukowe Biologii Molekularnej, wspieramy także studentów z innych kół naukowych na Wydziale Biologii.