Pracownicy Instytutu są zaangażowani w dydaktykę na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, na studiach I i II stopnia wszystkich oferowanych kierunków. 

Oprócz tego pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia na innych wydziałach i kierunkach na Uniwersytecie Warszawskim.

W Instytucie Genetyki i Biotechnologii oferowane są różnorodne tematy prac licencjackich i magisterskich. Wszystkie prace dyplomowe (zarówno licencjackie, jak i magisterskie) wiążą się z samodzielną pracą w laboratorium.

Aktualności i ogłoszenia dla studentów (np. wyniki egzaminów).