Badania naukowe w Instytucie Genetyki i Biotechnologii UW

Instytut Genetyki i Biotechnologii prowadzi szeroką działalność naukową.

Nasze prace badawcze dotyczą różnorodnej tematyki związanej z ekspresją genów eukariotycznych oraz zastosowaniami genetyki w różnych dziedzinach nauki.

W miejsce typowych zakładów w Instytucie funkcjonują niezależne grupy badawcze, kierowane przez pracowników naukowych, którzy odpowiadają za finansowanie i tematykę badań w swojej grupie.