Grupa proteomiki

Kierownik:

prof. dr hab. Michał Dadlez

michald(at)ibb.waw.pl

 

We współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN