Kierownik

Dr hab. Agnieszka Dzikowska

adzik(at)igib.uw.edu.pl

 


Tematyka badań

W grupie badawczej, stworzonej przez prof. dr hab. Piotra Węgleńskiego aobecnie kierowanej przez dr hab. Agnieszkę Dzikowską od wielu lat prowadzone są badania regulacji ekspresji genów związanych z metabolizmem argininy i proliny u A. nidulans. Jest to układ szczególnie ciekawy, ponieważ powiązane są w nim systemy regulacji specyficznej związanej z indukcją przez argininę, z globalnymi systemami regulacji - kataboliczną represją węglową i metaboliczną represją azotową oraz z posttranskrypcyjnymi systemami regulacyjnymi.

Obecnie grupa pracuje nad zagadnieniami regulacji ekspresji genów poprzez bezpośrednie oddziaływania niskocząsteczkowych związków z mRNA. Badania skupiają się nad hipotezą, iż arginina oddziaływuje z aptamerem zawartym w 5'UTR arginazy u A. nidulans.

Ponadto, kontynuowane są prace nad regulacją ekspresji genów agaA i otaA - obu zaangażowanych w szlaki metabolizmu argininy. Dzięki współpracy nawiązanej z Instytutem Chemii Organicznej PAN, możliwe będą syntezy pochodnych argininy umożliwiających sprecyzowanie charakteru odzdziaływań niskocząsteczkowych związków z mRNA.

Grupa regulacji ekspresji genów podjęła szeroko zakrojoną współpracę z zespołami zagranicznymi, między innymi z grupą prof. C. Scazzocchio z Universite Paris-Sud, z grupą prof. H. Arsta z University of London a także z grupami prof. F. Messenguy z C.E.R.I.A w Brukseli i grupą prof. B. Magasanika z M.I.T.


Wybrane publikacje

 1. Borsuk P., Przykorska A., Blachnio K., Koper M., Pawlowicz J.M, Pekala M. and Weglenski P. 
  The arginine-riboswitch regulates alternative splicing of the   Aspergillus nidulans arginase mRNA. 
  Biol. Chem. 2007, 388, 135-144.
 2. Olszewska A., Król K., Weglenski P., Dzikowska A.  
  Arginine catabolism in Aspergillus nidulans is regulated by the rrmA gene coding for the RNA-binding protein. 
  Fungal Genet. Biol., 2007, 44, 1285-1297.
 3. Dzikowska A., Kacprzak M., Tomecki R., Koper M., Scazzocchio C., Węgleński P.
  Specific induction and carbon/nitrogen repression of arginine catabolism gene of Aspergillus nidulans - functional in vivo analysis of the otaA promoter.
  Fungal Genet Biol. 2003, 38(2):175-86.
 4. Empel J., Sitkiewicz I., Andrukiewicz A., Lasocki K., Borsuk P., Węgleński P.
  arcA, the regulatory gene for the arginine catabolic pathway in Aspergillus nidulans.
  Mol Genet Genomics. 2001, 266(4):591-7.
 5. Dzikowska A., Swianiewicz M., Talarczyk A., Wisniewska M., Goras M., Scazzocchio C., Weglenski P.
  Cloning, characterisation and regulation of the ornithine transaminase (otaA) gene of Aspergillus nidulans.
  Current Genetics 1999, 35(2):118-26.
 6. Borsuk P., Dzikowska A., Empel J., Grzelak A., Grzeskowiak R., Weglenski P.
  Structure of the arginase coding gene and its transcript in Aspergillus nidulans.
  Acta Biochimica Polonica 1999, 46(2):391-403.