"GMO - friend or foe?" for Agriculture, Food Production and Biodiversity, 2020

"Genetics and genomics in the study of human evolution and prehistory" IBB PAS 2020 (in English)

"Wszyscy jesteśmy mieszańcami - ewolucja i różnorodność genetyczna człowieka" - Festiwal Nauki 2016 (prof. Paweł Golik): Festiwal_Nauki_2016.pdf

"Straszliwe GMO" - wykład z serii 200 lat UW (prof. Paweł Golik): GMO_200lat.pdf

"Czego nie wiedzą genetycy" - Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Serock 2016: Serock_2016.pdf

"Obcy w naszych komórkach - krótka historia mitochondriów" -  Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, inauguracja, Warszawa 2016: Fundusz_inauguracja.pdf

"Modyfikacje genetyczne - rośliny, zwierzęta, człowiek?" - Szkolny Festiwal Nauki, Słupsk 2016: Supsk_modyfikacje.pdf

Geny i dzieje człowieka - Politechnika Warszawska 2017: PW_2017.pdf