Pracownia specjalizacyjna odbywa się w semestrze zimowym i jest obowiązkowa dla studentów I roku studiów magisterskich (drugiego stopnia) wykonujących prace magisterską w Instytucie. 

Koordynatorką pracowni jest dr Agnieszka Dzikowska.