Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej dla antropozoologii

Wykłady:

Wykłady odbywają się w pierwszej połowie semestru (15h).

Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Golik (Wydział Biologii, Instytut Genetyki i Biotechnologii)

Konwersatorium

Zajęcia odbywają się w drugiej połowie semestru (15h). 

Koordynatorem ćwiczeń jest dr Robert Mysłajek (Wydział Biologii, Instytut Genetyki i Biotechnologii)


Materiały z wykładów

Wykład 1: Podstawowe pojęcia i zarys historii genetyki.

Wykład 2: Genetyka klasyczna. Ograniczenia metody genetyki.

Wykład 3: Podstawy genetyki - cechy mendlowskie, zaburzenia chromosomeowe i cechy wieloczynnikowe.

Wykład 4: Cechy wieloczynnikowe i asocjacje. Elementy genetyki zachowania.
Nagranie wykładu.

Wykład 5: Podstawy genetyki molekularnej. 
Nagranie wykładu.

Wykład 6: Podstawy genetyki populacji.
Nagranie wykładu.

Wykład 7: Paleogenomika i prehistoria
Nagranie wykładu.

 

Materiały do dyskusji o GMO i biotechnologii:

O źródłach lęku przed GMO: Blancke i wsp. (2015), Fatal attraction: the intuitive appeal of GMO opposition. 

GMO, wykład

 

Materiały z ćwiczeń