Biologia Molekularna z Genetyką

Przedmiot dla studentów studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów.

Zajęcia prowadzone są w semestrze zimowym (I) oraz letnim (II).

Wykłady:

Biologia molekularna z genetyką I (semestr zimowy)

prof. dr hab. Paweł Golik (Instytut Genetyki i Biotechnologii) - podstawowe pojęcia genetyki i biologii molekularnej

Instytut Mikrobiologii - biologia molekularna i genetyka prokariontów

Biologia molekularna z genetyką II (semestr letni)

dr hab. Marta Koblowska (Instytut Biologii Eksperymentalnej Roślin) - biologia molekularna i genetyka eukariontów

prof. dr hab. Paweł Golik (Instytut Genetyki i Biotechnologii) - genetyka człowieka

Konwersatoria

Odbywają się w semestrze zimowym (I połowa semestru), prowadzenie: pracownicy IGiB, IM i IBER.

Ćwiczenia

Odbywają się w semestrze letnim, prowadzenie: pracownicy IGiB, IM i IBER.