Materiały do ściągnięcia:

skrypt.pdf

PCR_XIP.txt

cDNAXIP.txt

pET15TAP.txt

Analiza_Sekwencji.doc

Cwiczenie2_1.doc

Cwiczenie2_2.doc