Zajęcia fakultatywne dla studentów I i II stopnia organizowane w Instytucie.