W10-MTARNA2022-HTPTrx-StructRNA-MKoper.pdfW1-MTARNA2022-RNAWorld1-JKufel.pdfStrona przedmiotu w USOS


Materiały do ściągnięcia:

Harmonogram fakultetu MTARNA w rok. akad. 2022/23

 

Wykłady w formacie PDF:

W1-MTARNA2022-RNAWorld1-JKufel.pdf

W2-MTARNA2022-RNAWorld2-JKufel.pdf

W3-MTARNA2022-RT-TechTermTrx-MKoper.pdf

W4-MTARNA2022-ncRNA-MZakrzewska-Placzek-cz1.pdf

W4-MTARNA2022-ncRNA-MZakrzewska-Placzek-cz2.pdf

W5-MTARNA2022-RT-qPCR-MKoper.pdf

W6W12-MTARNA2022-RNAWorld3-JKufel.pdf

W7-MTARNA2022-RNA-w-neuronach-MDziembowska.pdf

W8-MTARNA2022-FizjolRNA-AGolisz.pdf

W9-MTARNA2022-BiochEnzMetRNA-RTomecki.pdf

W10-MTARNA2022-HTPTrx-StructRNA-MKoper.pdf

W11-MTARNA2022-BiolStruktRNA-MNowotny.pdf

W13-MTARNA2022-RNPMethods-JKufel.pdf