Wykład (30 godzin) prowadzi prof. dr hab. Joanna Kufel 

Zajęcia kończą się egzaminem dla osób zaliczających ten wykład jako obowiązkowy. Dla studentów zaliczających wykład monograficzny obowiązuje zaliczenie na obecność. 

Program wykładu

  • Poziomy regulacji działania genów. 
  • Struktura chromatyny. 
  • Piętno genomowe. 
  • Inicjacja transkrypcji. 
  • Składanie, modyfikacja i transport RNA.
  • Stabilność RNA.
  • Translacja.
  • Modyfikacja i zwijanie białek. 
  • Degradacja białek.