Zajęcia podstawowe dla studentów II stopnia Wydziału Biologii UW

W sprawach związanych z przebiegiem zajęć prowadzonych przez wykładowców z różnych Instytutów proszę kontaktować się z koordynatorem konkretnych zajęć.