Genomika i transkryptomika

Koordynatorką przedmiotu jest dr hab. Marta Koblowska z Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin.
Wykłady prowadzone są przez różnych wykładowców.

Poniżej prezentacje z wykładów prof. Pawła Golika

1. Genomika funkcjonalna - wielkoskalowe analizy genetyczne.

2. Paleogenomika człowieka.