Mechanizmy ewolucji 1 - ewolucja molekularna

Wykład 1 (prof. dr hab. Paweł Golik): Podstawy ewolucji biologicznej. Teoria ewolucji w ujęciu teorii informacji.

Wykład 2 (prof. dr hab. Paweł Golik):  Elementy genetyki populacji I 

Wykład 3 (prof. dr hab. Paweł Golik): Elementy genetyki populacji II. Dryf, dobór i mutacje. 

Wykład 4 (prof. dr hab. Paweł Golik): Ewolucja sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych, modele podstawień, tempo gromadzenia się zmian w sekwencjach, dobór naturalny i ewolucja neutralna na poziomie sekwencji, hipoteza zegara molekularnego. 

Wykład 5 (prof. dr hab. Paweł Golik): Początki ewolucji. Od abiogenezy do komórek eukariotycznych.

Wykład 6 (prof. dr hab. Paweł Golik): Ewolucja genów i genomów.

Wykład 7 (prof. dr hab. Krzysztof Spalik): Zasady i zastosowania filogenetyki molekularnej i filogenomiki I.

Wykład 8 (prof. dr hab. Krzysztof Spalik): Zasady i zastosowania filogenetyki molekularnej i filogenomiki II.

Wykład 9 (prof. dr hab. Krzysztof Spalik): Ewolucja złożoności biologicznej – modele matematyczne i materiał empiryczny

Wykład 10 (dr Rafał Archacki): Ewolucja mechanizmów kontroli rozwoju roślin.

Wykład 11 (dr hab. Katarzyna Szczepańska): Ewolucyjna biologia rozwoju I. 

Wykład 12 (dr hab. Katarzyna Szczepańska): Ewolucyjna biologia rozwoju II.

Wykład 13 (prof. dr hab. Elżbieta Romanowska): Ewolucja złożonych szlaków metabolicznych na przykładzie fotosyntezy.

 

Materiały dodatkowe:

Program do symulacji genetyki populacji. (do wykładów 2 i 3)