Genetyka z inżynierią genetyczną D

Przedmiot dla studentów studiów I stopnia na kierunku biotechnologia i biologia.

Zajęcia prowadzone są w semestrze letnim.

Wykład (30 godzin) prowadzi prof. dr hab. Paweł Golik. 

Ćwiczenia prowadzone są przez zespół pracowników Instytutu, koordynatorką jest dr hab. Katarzyna Tońska.

Program wykładu

 • Podstawy genetyki – podstawowe pojęcia i elementy genetyki klasycznej.
 • Podstawowe techniki genetyki molekularnej.
 • Organizmy modelowe – zasady i przykłady.
 • Zarys biologii molekularnej genu. Replikacja i stabilność genomu.
 • Zmienność genomu – mutageneza, naprawa DNA i rekombinacja.
 • Mutacje i mutageneza w ujęciu genetycznym.
 • Interakcje genetyczne – supresja, epistaza, interakcje syntetyczne.
 • Genetyka molekularna Prokaryota.
 • Genetyka molekularna eukariontów - chromatyna, transkrypcja, obróbka RNA, synteza i obróbka białka.
 • Genetyczna kontrola rozwoju. Proste przełączniki genetyczne. Kontrola rozwoju zwierząt.
 • Genetyka człowieka – podstawy.
 • Genetyka i świat współczesny – biotechnologia i GMO, antropologia molekularna, genetyka w ochronie przyrody.
 • Historia i ewolucja informacji genetycznej.

 

Program ćwiczeń