Zajęcia podstawowe dla studentów I stopnia Wydziału Biologii UW

W sprawach związanych z organizacją dydaktyki w Instytucie proszę kontaktować się z dr hab. Katarzyną Tońską (kaska(at)igib.uw.edu.pl)